Kūrybos pieva – erdvė, skirtingu metu pražystanti vis naujais kūrybos žiedais.

 

Tai suvienytos profesionalių kūrybininkų pajėgos, gyvos kūrybinės dirbtuvės, kur sukuriamos, vystomos ir įgyvendinamos įvairios originalios idėjos.  

 

Kūrybos pievos veikla orientuota į skirtingų meno krypčių vystymą bei jų sintezę.

 

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Ekrano projektai
  • Kultūros projektai
  • Etninės kultūros projektai
  • Edukacijos projektai
  • Renginių projektai
  • Ekologiško tekstilės dizaino projektai 
  • Stiliaus/įvaizdžio kūrimo projektai

Misija

Skatinti ir vystyti kūrybines iniciatyvas. Rengti projektus, seminarus, kūrybines dirbtuves, vasaros stovyklas ir kitaip organizuoti kūrybingų žmonių užimtumą bei kūrybinius mainus.

Skatinti kokybiško kultūrinio laisvalaikio paklausą. Teikti kokybiškas kūrybines paslaugas. 

Puoselėti etninės kultūros paveldą ir kurti naujas kultūros vertybes.

Skleisti lietuvišką kultūrą įvairiomis formomis. Propaguoti gamtai draugišką meną.

 

Vizija

Visa kūrybos paslaugų puokštė vienoje pievoje.

Kuriame kokybiškų kūrybos paslaugų tinklą, kur ne tik generuojamos idėjos ir vystoma įvairiakryptė kūryba, bet ir planuojamos bei įgyvendinamos plataus masto kultūrinės bei edukacinės iniciatyvos, lokalūs bei tarptautiniai projektai, palaikant jų tęstinumą.

Kūrybos pievoje kuriamos naujos galimybės gabiems ir kūrybingiems žmonėms, remiantis jų asmeninėmis vertybėmis.

 

Vertybės

IdėjosPatirtisKokybė.

 

...............................................................................

Viešoji įstaiga „Kūrybos pieva“ - pelno nesiekianti institucija, kuri vykdo kultūrinę, socialinę bei edukacinę misiją, todėl būtumėm labai dėkingi, jei paremtumėte šią veiklą Jūsų pasirinkta pingų suma per elektroninę bankininkystę, arba skirdami 2% GPM.

Iš anksto dėkojame ir tikimės malonaus bendradarbiavimo.

................................................................................

DRAUGAI ir PARTNERIAI

Ačiū Jums už kūrybišką požiūrį!