ETNINĖS KULTŪROS EDUKACIJA vaikams

Tai  įdomu ir naudinga ieškantiems veiklų, padedančių ne tik lavinti meninius gebėjimus,        ugdyti socialines-emocines kompetencijas, bet ir mokytis lietuvių kalbos, artimiau susipažinti      su lietuvių etninės kultūros paveldu ( papročiais, tradicijomis, liaudies amatais, menais...), pritaikyti tai savo kasdienybėje ir šventėse.

Etninės kultūros edukacijos tikslas - ugdyti meilę ir pagarbą lietuvių kalbai, kultūrai, kitoms paveldėtoms vertybėms. 

Užsieniečiams, kitakalbiams

ETNINĖS KULTŪROS EDUKACIJA - viena iš universaliausių ir labiausiai pasiteisinančių veiklų bei metodų, mokant kalbos, supažindinant su kultūra.

Pastaruoju metu visa tai tampa ypač aktualu ne tik lietuviams, bet ir užsieniečiams, kitakalbiams, mišrioms šeimoms, kurių vaikai ruošiasi/pradeda lankyti mokyklą Lietuvoje.

Tie žmonės kartais menkai tekalba lietuviškai, tėvai lanko lietuvių kalbos kursus, o vaikams problema pradėti lankyti lietuvišką darželį ar mokyklą.

Kūrybos pievoje galite ieškoti pagalbos ir veiklų, kurių metu vaikai ne tik pramogautų ir turėtų erdvę saviraiškai, bet ir galėtų mokytis lietuvių kalbos, kultūros.

Registruotis

Lietuviams

ETNINĖS KULTŪROS EDUKACIJA tampa vis labiau aktuali ir lietuviams, kurį laiką gyvenusiems užsienyje, o dabar sugrįžusiems į Lietuvą.

Šių šeimų vaikai arba gimė užsienyje, arba buvo labai maži prieš išvykstant. Dažnai jie būna labai nutolę nuo gimtosios kalbos, o kartais ir visai jos nebemoka... 

Grįžus į Lietuvą, jiems sudėtinga vėl mokytis kalbėti gimtąja kalba, ypač tiems, kam reikia keliauti į pirmą klasę.

Pastaruoju metu į Lietuvą sugrįžta nemažai tremtinių palikuonių, jų anūkai su šeimomis. Šiems vaikams gyvybiškai svarbu susigrąžinti savo šaknis ir išmokti lietuvių kalbą.

Kūrybos pievoje galite ieškoti pagalbos ir veiklų, kurių metu vaikai ne tik pramogautų ir turėtų erdvę saviraiškai, bet ir galėtų mokytis ar tiesiog prisiminti lietuvių kalbą, tradicijas, papročius, lengviau suvokti savo lietuviškumą.

STOVYKLA

Vasarą laukia etninės kultūros stovykla su kūrybinėmis dirbtuvėmis.

Mokysimės lietuviškų dainų, šokių, žaidimų, vesime tautodailės kūrybines dirbtuvėles. 

Būtina sąlyga bus kiekvieną veiksmą užtvirtinti lietuviškais pavadinimais ir frazėmis, kasdien išmokti nemažą kiekį žodžių ir išsireiškimų.

Pažadame puikų rezultatą: atsiras ne tik noras bendrauti lietuviškai, bet ir pasididžiavimas naujais pasiekimais, gilesnis lietuvių etninės kultūros suvokimas.

Registruotis