Etninės edukacijos projektas Sibiro lietuviams

Lietuvių etninės kultūros dienos Sibire

Projektas BALTIJOS BANGA skirtas lietuvių kilmės šeimoms, gyvenančioms Rusijos Federacijos teritorijose. Dauguma iš jų yra tremtinių šeimos. 

Projektą sudaro etninės kultūros sklaida įvairiomis formomis: edukacijos, tautinio paveldo kūrybinės dirbtuvės, rusakalbiams išeivijos lietuviams skirti metodinės medžiagos rinkiniai. 

Tai neformaliojo ugdymo projektas, švietimas per kūrybiškas veiklas.

Gimtosios kalbos, literatūros, tautosakos, etninės muzikos ir choreografijos, tautodailės, teatro, papročių, tradicijų bei apeigų sintezė padeda per trumpą laiką įsisavinti daugybę susijusių lietuvių etninės kultūros bruožų.

Projekto KOMANDA / PARTNERIAI

Kultūrinį, pedagoginį, šviečiamąjį darba dirba bei metodinę medžiagą ruošia komanda, sudaryta iš profesionalų - humanitarinio/kultūrinio profilio specialistų ir šių sričių specialybių studentų (istorikų, lituanistų, vaizduojamojo meno, muzikos, teatro, choreografijos, etnografijos sričių atstovų) 

Projekte planuojami partneriai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, kultūros bei meno įstaigų, kolektyvų.

Vieni iš tokių partnerių, pirmieji prisijungę prie projekto, yra Vytauto Didžiojo Universiteto Lietuvių Išeivijos Institutas ir Pasaulio Lietuvių Universitetas.

Numatyta, kad ateityje aukštųjų mokyklų studentams / savanoriams tai bus galimybė atlikti praktiką ar surinkti vertingos medžiagos ruošiant kursinius ar magistrinius darbus.

Profesionaliems pedagogams ar meno pasaulio profesionalams / savanoriams tai bus galimybė įgyti naujos unikalios patirties, išmėginti kitokį savo veiklos įprasminimą ir prisidėti prie Globalios Lietuvos kūrimo.

 

 

Vystant projektą aktyviai bendradarbiaujama su Irkutsko lietuvių bendruomene.
Irkutsko lietuvių nacionalinis-kultūros centras ŠVYTURYS yra šio projekto partneris.

Planuojama, kad projektas taps tęstiniu.

2020 - 2030m. planuojamos etninės edukacijos programos Krasnojarsko krašte, Altajaus krašte, Buriatijoje, Jakutijoje, Komijos respublikoje, Kazachstane, Karelijoje, Omske, Tomske...

Rusijos teritorijoje tebegyvena daug lietuvių kilmės šeimų. Tik apgailėtinai mažas tų žmonių procentas gali sau leisti atvykti į Lietuvą, dalyvauti kultūros projektuose, stovyklose – dėl finansinių sunkumų.

Negana to, daugelis jų net neturi galimybių atvykti savaitgaliais į savo gyvenamos šalies rajonų centrus ir dalyvauti lietuviškų bendruomenių veikloje.

Svarbiausias projekto BALTIJOS BANGA tikslas - suteikti naujų galimybių atokiose Rusijos teritorijose gyvenantiems lietuviams palaikyti ryšius su istorine tėvyne, pamatyti, išgirsti, sužinoti, išmokti to, kas lietuviška, pajusti buvimo su saviškiais energetiką ir savo šaknis, gilinti gimtosios kalbos žinias, susipažinti su Lietuvos istorija, etnine ir šiuolaikine kultūra, dalyvauti kultūriniame Lietuvos gyvenime, neišvykstant iš savo gyvenamosios teritorijos ir prisidėti prie prasmingų naujo šimtmečio darbų Lietuvai.

Išmėgintos veiklos, įgytos žinios bei patirtis, įspūdžiai bei emocijos tampa stimulu tęsti lietuviškos tapatybės, kalbos, etninės kultūros paveldo puoselėjimą savo šeimose ir bendruomenėse, kuriose šie dalykai nuo sovietmečio laikų gerokai primiršti ir pamažu nueina nebūtin.

Planuojama, kad projektas BALTIJOS BANGA galėtų tapti tradiciniu - tarsi simboline lietuvių etninės kultūros banga, kasmet nuvilnijančia į Rytus, vis į kitus regionus, kuriuose tebegyvena mūsų tautiečiai.

PARAMA

Šiuo metu projektui labai reikalinga finansinė parama

Kviečiame Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių organizacijas, fondus, pasaulietines bei religines bendruomenes, juridinius ir fizinius asmenis tapti projekto rėmėjais bei mecenatais.

Tikimės visų pasaulio kraštų lietuvių palaikymo ir sėkmingo bendradarbiavimo, tiesiant kultūrinės-humanitarinės pagalbos ranką mūsų tautiečiams Sibire.

 

Projekto rengėjų banko sąskaitos informacija:

VšĮ „Kūrybos pieva“

IBAN: LT96 7044 0600 0809 2341

SWIFT kodas (BIC) :

AB SEB bankas  CBVILT2X

Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva

Banko kodas juridinių asmenų registre: 112021238

Mokėjimo tikslas: PARAMA

 

Iš anksto dėkojame visiems, kas vienaip ar kitaip prisideda prie projekto įgyvendinimo.

Projekto organizatoriai įsipareigoja viešai skelbti projekto rėmėjus bei mecenatus (jiems sutikus): 

  • filmo anonsuose spaudoje ir internete,
  • filmo subtitruose,
  • projekto puslapyje socialiniame tinkle facebook
  • Všį “Kūrybos pieva” svetainėje

Tikimės su visų Jūsų pagalba sėkmingai įgyvendinti projekto „Misija LIETUVA“ siekius ir padėti mūsų tautiečiams Sibire išlaikyti ryšius su istorine tėvyne, išsaugoti savo etninę kultūrą.

Projekto "Misija LIETUVA" komanda