Misija LIETUVA - etninės edukacijos projektas Sibiro lietuviams

Keliaujanti kūrybinė lituanistinė stovykla

Pasaulio lietuvių metai - puiki proga ne tik artimiau pabendrauti su pasaulio lietuvių bendruomenėmis, bet ir įgyvendinti naujus bendradarbiavimo projektus.

 

Misija LIETUVA komanda (kultūrinis-humanitarinis desantas) ruošiasi ekspedicijai Sibire.

 

Projektas skirtas lietuvių kilmės šeimoms, gyvenančioms Rusijos Federacijos teritorijose. Dauguma iš jų yra tremtinių palikuonys. 

 

Projektą sudaro rusakalbiams išeivijos lietuviams  skirtų mokomosios medžiagos rinkinių ruošimas ir KELIAUJANTI KŪRYBINĖ LITUANISTINĖ STOVYKLA įvairiuose Rusijos regionuose.

 

Tai neformaliojo ugdymo projektas, švietimas per menines veiklas.

Numatomos veiklos vaikams, jaunimui, šeimoms, senjorų amžiaus tremtiniams.

 

Gimtosios kalbos, literatūros, tautosakos, etninės muzikos ir choreografijos, tautodailės, teatro, papročių, tradicijų bei apeigų sintezė padės stovyklos dalyviams per trumpą laiką įsisavinti daugybę susijusių lietuvių etninės kultūros bruožų.

 

Kiekvienoje stovyklos pamainoje planuojama sukurti mažą, bet išbaigtą kultūros projektą lietuvių kalba (mini spektaklį, teatralizuotą koncertą ar pan.), tuo pačiu paminint ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-metį.

 

Kiekvienos pamainos baigiamojo renginio parodomojoje programoje atsispindės visos veiklos, su kuriomis bus susidūrę stovyklautojai, ir visa patirtis, kurią jie bus įgiję per trumpą stovyklavimo laikotarpį.

 

Projekto KOMANDA

Visi lietuvių kilmės stovyklautojai iš Rusijos Federacijos regionų stovyklaus nemokamai, o stovykloje dirbs savanoriai iš Lietuvos – neatlygintinai, be jokio honoraro.

Kultūrinį, pedagoginį, šviečiamąjį darbą dirbs komanda, sudaryta iš profesionalų - humanitarinio/kultūrinio profilio specialistų ir šių sričių specialybių studentų (istorikų, lituanistų, vaizduojamojo meno, muzikos, teatro, choreografijos, etnografijos sričių atstovų), vykstančių dirbti į stovyklą iš Lietuvos.

Projekte planuojami partneriai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, kultūros bei meno įstaigų, kolektyvų.
Vieni iš tokių partnerių, pirmieji prisijungę prie projekto, yra Vytauto Didžiojo Universiteto Lietuvių Išeivijos Institutas ir Pasaulio Lietuvių Universitetas.

Aukštųjų mokyklų studentams tai bus galimybė atlikti praktiką ar surinkti vertingos medžiagos ruošiant kursinius ar magistrinius darbus.

Profesionaliems pedagogams ar meno pasaulio profesionalams / savanoriams tai bus galimybė įgyti naujos unikalios patirties, išmėginti kitokį savo veiklos įprasminimą ir prisidėti prie Globalios Lietuvos kūrimo.

Pirmoji „Misijos LIETUVA“ stovykla planuojama Irkutsko srityje (Irkutske, Bratske, Ust-iljimske).

Vystant projektą aktyviai bendradarbiaujama su Irkutsko lietuvių bendruomene.

Irkutsko lietuvių nacionalinis-kultūros centras ŠVYTURYS yra šio projekto partneris.

Rusijos teritorijoje tebegyvena daug lietuvių kilmės šeimų. Tik apgailėtinai mažas tų žmonių procentas gali sau leisti atvykti į Lietuvą, dalyvauti kultūros projektuose, stovyklose – dėl finansinių sunkumų.

Negana to, daugelis jų net neturi galimybių atvykti savaitgaliais į savo gyvenamos šalies rajonų centrus ir dalyvauti lietuviškų bendruomenių veikloje.

Svarbiausias projekto „Misija LIETUVA“ tikslas - suteikti naujų galimybių atokiose Rusijos teritorijose gyvenantiems lietuviams palaikyti ryšius su istorine tėvyne, pamatyti, išgirsti, sužinoti, išmokti to, kas lietuviška, pajusti buvimo su saviškiais energetiką ir savo šaknis, gilinti gimtosios kalbos žinias, susipažinti su Lietuvos istorija, etnine ir šiuolaikine kultūra, dalyvauti kultūriniame Lietuvos gyvenime, neišvykstant iš savo gyvenamosios teritorijos ir prisidėti prie prasmingų naujo šimtmečio darbų Lietuvai.

Stovyklos veikla, įgytos žinios bei patirtis, įspūdžiai bei emocijos taps stimulu tęsti lietuviškos tapatybės, kalbos, etninės kultūros paveldo puoselėjimą savo šeimose ir bendruomenėse, kuriose šie dalykai nuo sovietmečio laikų gerokai primiršti ir pamažu nueina nebūtin.

Planuojama, kad stovykla galėtų tapti tradicine ir vykti kiekvienais metais.

Tai būtų Lietuvos humanitarinės pagalbos ranka, kasmet ištiesiama tautiečiams, gyvenantiems Rytuose (kiekvienais metais vis kitame regione).

Jei projektas taps tęstiniu:

2019 - 2030m. planuojamos lietuviškos humanitarinės stovyklos Krasnojarsko krašte, Altajaus krašte, Buriatijoje, Jakutijoje, Komijos respublikoje, Kazachstane, Karelijoje, Murmanske, Omske, Tomske, Baltarusijoje...

Šiuo metu projektui labai reikalinga finansinė parama. 

Kviečiame Lietuvos ir viso pasaulio lietuvių organizacijas, fondus, pasaulietines bei religines bendruomenes, juridinius ir fizinius asmenis tapti projekto rėmėjais bei mecenatais.

Jūsų pagalba labai reikalinga, kad projektas išvystų dienos šviesą.

Tikimės visų pasaulio kraštų lietuvių palaikymo ir sėkmingo bendradarbiavimo, tiesiant kultūrinės-humanitarinės pagalbos ranką mūsų tautiečiams Sibire.

Projekto rengėjų banko sąskaitos informacija:

VšĮ „Kūrybos pieva“

IBAN: LT96 7044 0600 0809 2341

SWIFT kodas (BIC) :

AB SEB bankas  CBVILT2X

Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva

Banko kodas juridinių asmenų registre: 112021238

Mokėjimo tikslas: PARAMA

Iš anksto dėkojame visiems, kas vienaip ar kitaip prisideda prie projekto įgyvendinimo.

Įsipareigojame viešai skelbti projekto rėmėjus bei mecenatus (jiems sutikus): 
filmo anonsuose spaudoje ir internete,
filmo subtitruose,
projekto puslapyje socialiniame tinkle facebook
Všį “Kūrybos pieva” svetainėje

Tikimės su visų Jūsų pagalba sėkmingai įgyvendinti projekto „Misija LIETUVA“ siekius ir padėti mūsų tautiečiams Sibire išlaikyti ryšius su istorine tėvyne, išsaugoti savo etninę kultūrą.

Projekto "Misija LIETUVA" komanda